KEVYTÖLJY­SÄILIÖN TARKASTUS

KEVYTÖLJY­SÄILIÖN TARKASTUS

Öljysäiliön puhdistus ja tarkastus aloitetaan ensin siten että puhdas öljy otetaan säiliöstä talteen. Meidän käyttämällämme kalustolla ei ole väliä onko säiliösi tyhjä tai täysi. Sen jälkeen säiliöstä poistetaan kaikki epäpuhtaus joksi myös vesi tässä tapauksessa luokitellaan. Säiliö puhdistetaan kauttaaltaan ja kuivataan täysin kuivaksi. Säiliölle tehdään sisäpuolinen kuntotarkastus jossa mitataan ainevahvuus, säiliössä mahdollisesti esiintyvät syöpymät mitataan kymmenesosa millimetrin tarkkuudella. Kanttisäiliöiden tukirakenteet tarkastetaan ja imuputkessa yleensä käytetty pohjaventtiili vaihdetaan tarpeen vaatiessa oli kyseessä sisä- tai ulkosäiliö. Ulkopuolisen tarkastuksen ollessa mahdollinen myös ulkopuoli tullaan tarkastamaan.  Säiliön ylitäytönestimen toiminta testataan. Säiliöt joissa ei ole yksiputkilaitetta myös paluuputken koipaineistus suoritetaan. Kaikki tarkastuksessa tehdyt havainnot kirjataan tarkastuspöytäkirjaan josta käy ilmi myös seuraavan tarkastuksen ajankohta. Pöytäkirja myös lähtee meidän toimesta viranomaisille joten asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia ilmoituksesta että säiliö on tarkastettu.

Yksiputkilaite on polttimen läheisyyteen sijoitettava noin maitotölkin kokoinen laite joka kierrättää polttimen käydessä paluuöljyä laitteessa.
Näin ollen öljy ei enää palaa säiliöön ja paluuputki voidaan kokonaan poistaa tai tulpata. Laitteessa on myös oma suodatin joten erillistä yleensä putkiston väliin sijoitettua suodatinta ei enää tarvita.
Todella yleisiä öljyvahingon aiheuttajia on maanalla rikkoutunut paluuputki joka huomataan öljynkulutuksen suurella kasvulla. Imuputken rikkoutuessa lähes poikkeuksetta poltin lakkaa toimimasta joten öljyvahingolta vältytään. Yksiputkilaitetta suositellaan asennettavaksi kaikkiin kiinteistöihin joiden öljysäiliö sijaitsee maanalla tai bunkkerissa.

Olehan yhteydessä niin laitetaan myös teidän säiliöasiat kuntoon ja varmistetaan laitteiden toimivuus!

Kevytöljysäiliön tarkastus: Jani Sarén
045 840 8436
jani.saren@vvloy.fi