Kevytöljysäiliön tarkastus – Metallinen säiliö

Metallisen kevytöljysäiliön tarkastus on suositeltavaa säiliön sijoituspaikasta riippumatta. Vaikka monesti luullaan sisäsäiliöiden olevan parempia, koska sijoituspaikka on kuivassa tilassa. Sisäsäiliöt varsinkin vanhemmat kuin 1974 jolloin standardit astuivat voimaan ovat vahvuudeltaan useasti vain 3mm tai 4mm. Standardi koskee kaikkia metallisäiliölitä joiden minivahvuudeksi asetettiin 5mm. Sisäsäiliöihin muodostuu kondensivettä huomattavasti helpommin kuin maanalla sijaitseviin öljysäiliöihin. Veden ollessa raskaampaa kuin polttoöljy tai nykyisemmin käytetty nimitys moottoripolttoöljy, menee vesi säiliön  pohjalle ja alkaa syövyttämään metallia. Vettä esiintyy yleensä juuri täyttö- ja ilmaputkiston alapuolella. Sisään sijoitetut säiliöt on useasti mahdollista tarkastaa myös ulkopuolelta. Sisäsäiliöitä on niin kantikkaan muotoisena ja myös lieriön muotoisena.

Maanalaisten säiliöiden ongelmana on että ulkopuolisten syöpymien havaitseminen on melko vaikeaa. Maanalaiset säiliöt ovat pääsääntöisesti 5mm vaikka olisivat valmistettu ennen vuotta 1974. Säiliön koko vaikuttaa käytettyyn levypaksuuteen. Maanalle sijoitetut säiliöt kuuluisivat olla kaikkien lieriön muotoisia poikkeuksena on maanalle omaan punkkeriin asennetut säiliöt jotka voivat olla joko lieriö- tai kantikkaan muotoisia säiliöitä.
Maanalaisen säiliön tarkastus pohjavesialueella perustuu lakiin jolloin säiliön tarkastusväli vaihtelee metallisäiliöissä 5v – 1/2v välillä.
Vastuu kuitenkin säiliön kunnosta on kiinteistön omistajalla. Säiliön säännöllinen puhdistus ja tarkastus pidentää huomattavasti säiliön käyttöikää.

Säiliön puhdistuksessa ja tarkastuksessa ensin puhdas öljy otetaan säiliöstä talteen. Meidän käyttämällämme kalustolla ei ole väliä onko säiliösi tyhjä tai täysi. Sen jälkeen säiliöstä poistetaan kaikki epäpuhtaus joksi myös vesi tässä tapauksessa luokitellaan. Säiliö puhdistetaan kauttaaltaan ja kuivataan täysin kuivaksi. Säiliölle tehdään sisäpuolinen kuntotarkastus jossa mitataan ainevahvuus, säiliössä mahdollisesti esiintyvät syöpymät mitataan kymmenesosa millimetrin tarkkuudella. Kanttisäiliöiden tukirakenteet tarkastetaan ja imuputkessa yleensä käytetty pohjaventtiili vaihdetaan tarpeen vaatiessa oli kyseessä sisä- tai ulkosäiliö. Ulkopuolisen tarkastuksen ollessa mahdollinen myös ulkopuoli tullaan tarkastamaan.  Säiliön ylitäytönestimen toiminta testataan. Säiliöt joissa ei ole yksiputkilaitetta myös paluuputken koipaineistus suoritetaan. Kaikki tarkastuksessa tehdyt havainnot kirjataan tarkastuspöytäkirjaan josta käy ilmi myös seuraavan tarkastuksen ajankohta. Pöytäkirja myös lähtee meidän toimesta viranomaisille joten asiakkaan ei tarvitse itse huolehtia ilmoituksesta että säiliö on tarkastettu.

Yksiputkilaite on polttimen läheisyyteen sijoitettava noin maitotölkin kokoinen laite joka kierrättää polttimen käydessä paluuöljyä laitteessa.
Näin ollen öljy ei enää palaa säiliöön ja paluuputki voidaan kokonaan poistaa tai tulpata. Laitteessa on myös oma suodatin joten erillistä yleensä putkiston väliin sijoitettua suodatinta ei enää tarvita.
Todella yleisiä öljyvahingon aiheuttajia on maanalla rikkoutunut paluuputki joka huomataan öljynkulutuksen suurella kasvulla. Imuputken rikkoutuessa lähes poikkeuksetta poltin lakkaa toimimasta joten öljyvahingolta vältytään. Yksiputkilaitetta suositellaan asennettavaksi kaikkiin kiinteistöihin joiden öljysäiliö sijaitsee maanalla tai bunkkerissa.

IMG_1133 IMG_1630
<
>